Wat is echografie?

Met echografie, of beter gezegd MSJE (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten.
 

Bij Fysiotherapie Oudegracht zijn we in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook een hielspoor of een slijmbeursontsteking kan met behulp van echografie zichtbaar worden gemaakt.
Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts of specialist. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door gedurende deze periode af en toe echografisch onderzoek te doen.

 

Wat heeft echografie te bieden?

Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een echodiagnostisch onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden die hij ziet.

echografie; Fysiotherapie Oudegracht

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

  • Ontstekingen
  • Rupturen
  • Vochtophopingen
  • Dislocaties
  • Cysten
  • Laesies

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van echografie bij Fysiotherapie Oudegracht heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Echografie doet intrede in fysiotherapie

‘We konden het al voelen, maar nu ook echt zien’

Echografie en fysiotherapie vormen een ongebruikelijke combinatie. Niet bij Fysiotherapie Oudegracht. Daar wordt vanaf vandaag het vooral uit de gynaecologie bekende apparaat volop gebruikt voor een betere fysiotherapeutische diagnose, het opstellen van een gericht behandelplan en controle op herstel.

We kennen de echografie allemaal als instrument dat op diverse afdelingen in het ziekenhuis wordt gebruikt. Hoeveel vaders en moeders hebben niet hun nageslacht al zien bewegen op een beeldscherm, nog voor het geboren was? Echografie is een beetje te vergelijken met sonar waarvan walvissen en vleermuizen gebruik maken om hun positie te bepalen. Via een kleine, op de huid te plaatsen, handscanner worden geluidsgolven het lichaam ingezonden. Die golven worden door organen en weefsels teruggekaatst en door de handscanner opgepikt. Zodoende ontstaat een soort filmische opname van de binnenkant van ons lichaam. De fysiotherapeut doet sinds jaar en dag zijn werk in feite ‘op de tast’. Dankzij zijn grondige kennis van het menselijke bewegingsapparaat, skelet en spieren is het daardoor mogelijk met zijn handen ‘te zien’ waar een bepaalde klacht vandaan komt en vervolgens wat eraan moet gebeuren.

Fysiotherapie Oudegracht past sinds kort de echografie toe bij de behandeling van klanten. Waarom eigenlijk? Misha Bakker: “Het biedt ons de kans een nog betere fysiotherapeutische diagnose te stellen en daardoor een effectiever behandelplan. We konden het al voelen maar nu ook echt zien. We kijken nu samen met de klant naar bijvoorbeeld een bepaalde armspier. Zien in beweging op welk punt precies irritatieprikkels ontstaan en kunnen vervolgens uiterst effectieve therapie toepassen. Bovendien kunnen we vorderingen ook echt waarnemen en onderweg de behandeling eventueel wijzigen.”

Het lijkt een beetje het ei van Columbus. Waarom is de echografie niet eerder toegepast in de fysiotherapiepraktijk? Misha Bakker: “Dat komt allereerst door de investering. Het gaat om geavanceerde en technisch hoogwaardige apparatuur. Dat kost nogal wat en niet iedere fysiotherapeut wil zo’n bedrag investeren. Daar komt bij dat je er speciale kennis voor in huis moet hebben. Niet iedereen kan de apparatuur zomaar bedienen, maar ook het ‘lezen’ van de afbeeldingen op het scherm, dusdanig dat je een fysiotherapeutische diagnose kunt stellen, vereist speciale kennis.”

Fysiotherapie Oudegracht heeft nu beide in huis: het apparaat en de benodigde kennis. Misha Bakker is zeer enthousiast over de nieuwe mogelijkheden die hij nu voor zijn klanten in de praktijk heeft gekregen.