Oncologiefysiotherapie

Wat is het?

De oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker.

De klachten die kankerpatiënten ervaren kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandelingen. Voorbeelden van klachten zijn: stug littekenweefsel, pijn, spanningsklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, vochtophoping, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Deskundigheid

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Onze oncologiefysiotherapeut, Edine Beukers, heeft een vijfjarige vervolgopleiding gevolgd om kankerpatiënten bij de complexe problematiek van deze ziekte te begeleiden.  

Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen ervan is van groot belang om de oncologische patiënten met fysiotherapie goed te kunnen ondersteunen.

Voor wie

Oncologiefysiotherapie is er voor álle kankerpatiënten die tijdens of na de (uit)behandeling van kanker fysieke problemen ervaren met bijvoorbeeld vermoeidheid, minder energie, minder kracht, moeite met het herkennen van fysieke grenzen, pijn bij het bewegen of pijn en angst bij het opbouwen van fysieke inspanningen. 

Wanneer starten


De therapie kan op ieder moment worden ingezet. Voor iedere fase van de ziekte kan oncologiefysiotherapie gerichte ondersteuning bieden. Lees hier meer over de behandeling per fase.
- curatieve fase​ 
- herstel fase 
- palliatieve fase
- terminale fase

Intake voor meetbare doelen


De therapie begint met een uitgebreide intake van ongeveer een uur. We bespreken de diagnose, de medische behandelingen die plaats hebben gevonden, de effecten hiervan en de mogelijke obstakels tijdens deze behandeling. Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de emotionele gevolgen van de ziekte voor de patiënt en zijn/haar omgeving. 

We stellen samen reële en concrete doelen op voor de therapie: wat wil de patiënt (weer) kunnen aan het eind van het traject? 

We doen kracht- en conditiemetingen en vullen samen vragenlijsten in om deze doelen meetbaar te maken. De vragenlijsten brengen de mate van vermoeidheid in kaart en geven inzicht in de dagindeling en pijnscore van de patiënt. De metingen worden gedurende de therapie herhaald om progressie in beeld te brengen. Resultaten worden indien nodig teruggekoppeld naar de zorgverwijzer.

Vergoeding

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijke vergoedingen binnen uw zorgverzekering. Bel 072-5117799 of mail naar info@fysiotherapieoudegracht.nl

 

Persoonlijk programma

De oncologiefysiotherapeut stelt een persoonlijk programma op op basis van deze intake en metingen. Het programma verschilt per fase van de ziekte. Het kan bestaan uit praktische advies voor het oppakken van bewegings- en sportactiviteiten. Of een trainingsschema van een paar maanden, waar de patiënt traint onder begeleiding van de therapeut trainen, om de belastbaarheid te verbeteren en vertrouwen in eigen lichaam te herwinnen. De begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

 

De oncologiefysiotherapeut rondt de therapie af met een belafspraak op termijn, om eventuele vragen te kunnen beantwoorden. 

Herstel & Balans

Voor (ex-)kankerpatiënten die de medische behandeling hebben afgerond biedt Fysiotherapie Oudegracht al 15 jaar een speciaal programma, Herstel & Balans

Het is een revalidatieprogramma dat bestaat uit lichaamstraining en voorlichting. Herstel & Balans is gericht op het verminderen van klachten na de kankerbehandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Lees mees meer over Herstel & Balans

Advies over grenzen

Kankerpatiënten kunnen moeite hebben om fysieke grenzen vast te stellen na de medische behandeling.

Dit maakt het (gedeeltelijk) hervatten van het actieve leven (werk of sport) lastig. Te snel van start gaan, met overbelasting als gevolg, is een grote valkuil. Onze oncologiefysiotherapeut geeft advies voor een verstandige opbouw van activiteiten in het dagelijks leven.
- verdelen van de energie 
- opbouwen van activiteiten 
- dagindeling bepalen
- signalen leren herkennen

Samenwerking

Onze oncologiefysiotherapeut maakt deel uit van het Netwerk Oncologische Zorg en onderhoudt contacten met alle andere betrokken zorgverleners. Ze kan snel in overleg treden om vragen van patiënten te beantwoorden.

De oncologiefysiotherapeut heeft een belangrijke signalerende functie en kan, in overleg met de patiënt, andere professionals inschakelen voor aanvullende ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een diëtist, een oncologisch wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker of een psycholoog. 

Fysiotherapie Oudegracht werkt nauw samen met de in oncologie gespecialiseerde diëtiste Edith Meyering. Als onderdeel van de therapie kan zij een beginmeting doen om de vetpercentage, vochthuishouding en spiermassa vast te stelen. Door pads op verschillende plaatsen op het lichaam te plakken, worden de relevante waardes gemeten. We herhalen de meting tijdens de therapie een paar keer om de progressie van de spiermassa in kaart te brengen; dit motiveert om te blijven bewegen en sporten. Edith Meyering geeft ook voedingsadviezen tijdens en na de medische behandeling.