Oncologiefysiotherapie in de palliatieve fase

Deze fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en dat de behandeling niet meer gericht is op genezing. Kwaliteit van leven staat centraal in de palliatieve fase.
De oncologiefysiotherapeut kan helpen de conditie zoveel mogelijk op peil te houden om zolang mogelijk een actief leven te leiden. 

De therapie kan bestaan uit een trainingsschema op de praktijk waar de patiënt blijft werken aan conditie en kracht. Het doel is om zo lang mogelijk de activiteiten te blijven doen die voor de patiënt belangrijk zijn: werk, huishouding, wandelen, fietsen, et cetera.

Blijven bewegen is in de palliatieve fase vaak goed mogelijk en het geeft een prettige afleiding voor lichaam en geest. De therapeut zal bij twijfel altijd overleggen met de behandelende arts voor een veilige training.

Wanneer de fysieke klachten toenemen richt de therapie zich vooral op het verlichten van de pijn, met massages en bijvoorbeeld houdingsadviezen. De therapeut is meer coach dan trainer geworden en ondersteunt met tips voor de dagelijkse activiteiten, zoals lopen met een hulpmiddel (stok of rollator). Deze tips kunnen worden gedeeld in de gezinssituatie en de therapeut kan de therapie thuis aanbieden.

De oncologiefysiotherapeut kan de patiënt ook tijdens het laatste stadium van de ziekte ondersteunen, de terminale fase.

Terug naar Oncologiefysiotherapie

Vergoeding

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijke vergoedingen binnen uw zorgverzekering. Bel 072-5117799 of mail naar info@fysiotherapieoudegracht.nl