Oncologiefysiotherapie bij Fysiotherapie Oudegracht

Een oncologiefysiotherapeut houdt zich bezig met de fysiotherapeutische behandeling en het coachen van patiënten met kanker. De klachten die kankerpatiënten ervaren, kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandelingen. Voorbeelden van klachten zijn: stug littekenweefsel, pijn, spanningsklachten, stijfheid van gewrichten en spieren, vochtophoping, spierzwakte, conditieverlies en vermoeidheid.

Ik wil mij direct inschrijven

Deskundigheid

Oncologiefysiotherapie is een specialisatie binnen de reguliere fysiotherapie. Onze oncologiefysiotherapeut, Edine Beukers, heeft een vijfjarige vervolgopleiding gevolgd om kankerpatiënten bij de complexe problematiek van deze ziekte te begeleiden.  

Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen ervan, zijn van groot belang om de oncologische patiënten met fysiotherapie goed te kunnen ondersteunen.

Voor wie

Oncologiefysiotherapie is er voor álle kankerpatiënten die tijdens of na de (uit)behandeling van kanker fysieke problemen ervaren met bijvoorbeeld vermoeidheid, minder energie, minder kracht, moeite met het herkennen van fysieke grenzen, pijn bij het bewegen of pijn en angst bij het opbouwen van fysieke inspanningen. De therapie kan op ieder moment worden ingezet. Voor iedere fase van de ziekte kan oncologiefysiotherapie gerichte ondersteuning bieden. Lees hier meer over de behandeling per fase.

Intake voor meetbare doelen

De therapie begint met een uitgebreide intake van ongeveer een uur. We bespreken de diagnose, de medische behandelingen die plaats hebben gevonden, de effecten hiervan en de mogelijke obstakels tijdens deze behandeling. Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de emotionele gevolgen van de ziekte voor de patiënt en zijn/haar omgeving. 

We stellen samen reële en concrete doelen op voor de therapie: wat wil de patiënt (weer) kunnen aan het eind van het traject? 

We doen kracht- en conditiemetingen en vullen samen vragenlijsten in om deze doelen meetbaar te maken. De vragenlijsten brengen de mate van vermoeidheid in kaart en geven inzicht in de dagindeling en pijnscore van de patiënt. De metingen worden gedurende de therapie herhaald om progressie in beeld te brengen. Resultaten worden, als dat nodig is, teruggekoppeld naar de zorgverwijzer.

Persoonlijk programma

De oncologiefysiotherapeut stelt een persoonlijk programma op op basis van deze intake en metingen. Het programma verschilt per fase van de ziekte. Het kan bestaan uit praktisch advies voor het oppakken van bewegings- en sportactiviteiten of een trainingsschema van een paar maanden, waar de patiënt traint onder begeleiding van de therapeut om de belastbaarheid te verbeteren en vertrouwen in het eigen lichaam te herwinnen. De begeleiding kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

 

De oncologiefysiotherapeut rondt de therapie af met een belafspraak op termijn, om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Herstel & Balans

Voor (ex-)kankerpatiënten die de medische behandeling hebben afgerond biedt Fysiotherapie Oudegracht al 15 jaar een speciaal programma; Herstel & Balans. Het is een revalidatieprogramma dat bestaat uit lichaamstraining en voorlichting. Herstel & Balans is gericht op het verminderen van klachten na de kankerbehandeling en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Bij voldoende deelnemers zal er een groep starten. Informeer hiervoor bij de secretaresse via telefoonnummer 072 - 511 77 99

Wat is het?

Herstel & Balans biedt een programma voor (ex-)kankerpatiënten die last hebben van vermoeidheid, een slechte conditie en/of emotionele instabiliteit. Met fitnesstraining en groepssport wordt er 12 weken lang, twee keer per week aan de conditie gewerkt. 

Ieder individu traint op zijn of haar eigen niveau onder begeleiding van fysiotherapeuten. Daarnaast volgen de deelnemers een serie bijeenkomsten over verschillende onderwerpen die met kanker te maken hebben, onder begeleiding van deskundigen.

Het programma is een samenwerking tussen fysiotherapeuten, eerstelijnspsychologe, maatschappelijk werkster, mammacare-verpleegkundige, de oncologie-wijkverpleegkundige en de Stichting Herstel & Balans.

De stichting Herstel & Balans is een samenwerkingsverband van de Integrale Kankercentra, Revalidatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Inhoud programma

Herstel & Balans combineert een fysiek en een psychosociaal programma.

De training bestaat uit een individueel fitnessschema en uit een groepssport. 
De therapeuten meten uw fysieke gesteldheid met krachttesten en vragenlijsten. Ze stellen vervolgens een persoonlijk fitnessplan op (kracht en cardio) afgestemd op uw conditie. De fitnesssessies worden twee keer per week gegeven gedurende een uur tot anderhalf uur.
Daarnaast doet u één keer per week mee aan een groepssport gedurende een uur. De groepssport is bijvoorbeeld spinbiken, aerobics, ontspanningsoefeningen, een balspel, hockey, et cetera. Het trainen in groepsverband stimuleert en steunt doordat iedereen in het team te maken heeft met kanker. De training is intensief maar al jaren zeer effectief gebleken om de conditie en kracht zo snel mogelijk weer op te voeren.

Het psychosociale programma bestaat uit acht themabijeenkomsten waar we onderwerpen als vermoeidheid, relaties en terugkeer naar werk in groepsverband bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk dit individueel te volgen, maar juist het groepsverband geeft mooie gesprekken en herkenning. Carolien van Weert, betrokken GZ psycholoog, verzorgt dit programma bij Herstel & Balans. 

Waarom is dit programma bijzonder?

 • Herstel & Balans is het eerste revalidatieprogramma voor (ex-)kankerpatiënten in Nederland
 • Fysiotherapie Oudegracht heeft als enige in de regio een licentie om dit programma te mogen geven en doet dit al 15 jaar
 • Unieke combinatie van training en groepsgesprekken
 • Training op eigen niveau
 • Deskundige begeleiding van speciaal opgeleide fysiotherapeuten en hulpverleners
 • Aandacht voor emotionele en sociale gevolgen van kanker 
 • Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan het programma zich duidelijk beter gaan voelen en dat vermoeidheidsklachten afnemen
 • De deelnemerstevredenheid is hoog
Maak een afspraak

Advies over grenzen

Kankerpatiënten kunnen moeite hebben om fysieke grenzen vast te stellen na de medische behandeling.

Dit maakt het (gedeeltelijk) hervatten van het actieve leven (werk of sport) lastig. Te snel van start gaan, met overbelasting als gevolg, is een grote valkuil. Onze oncologiefysiotherapeut geeft advies voor een verstandige opbouw van activiteiten in het dagelijks leven.

 • Verdelen van de energie 
 • Opbouwen van activiteiten 
 • Dagindeling bepalen
 • Signalen leren herkennen

Samenwerking

Onze oncologiefysiotherapeut maakt deel uit van het Netwerk Oncologie en onderhoudt contacten met alle andere betrokken zorgverleners. Ze kan snel in overleg treden om vragen van patiënten te beantwoorden.

De oncologiefysiotherapeut heeft een belangrijke signalerende functie en kan, in overleg met de patiënt, andere professionals inschakelen voor aanvullende ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een diëtist, een oncologisch wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker of een psycholoog. 

Fysiotherapie Oudegracht werkt nauw samen met de in oncologie gespecialiseerde diëtiste Edith Meyering. Als onderdeel van de therapie kan zij een beginmeting doen om het vetpercentage, vochthuishouding en spiermassa vast te stellen. Door pads op verschillende plaatsen op het lichaam te plakken, worden de relevante waardes gemeten. We herhalen de meting tijdens de therapie een paar keer om de progressie van de spiermassa in kaart te brengen; dit motiveert om te blijven bewegen en sporten. Edith Meyering geeft ook voedingsadviezen tijdens en na de medische behandeling. 

Maak een afspraak

Edine Beukers, oncologiefysiotherapeut

Even voorstellen, ik ben Edine Beukers. 

Ik werk sinds 2008 bij Fysiotherapie Oudegracht. Ik ben gediplomeerd Oedeemfysiotherapeut en ik heb de Master opleiding Oncologiefysiotherapie behaald.

Oedeemfysiotherapie is bedoeld voor patiënten die last hebben van vocht in de ledematen, bijvoorbeeld na een operatie. Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of van de medische behandeling van de kanker. Het is een specialisatie volgend op de de reguliere fysiotherapieopleiding (extra Masteropleiding van 5 jaar).

Als oncologiefysiotherapeut heb ik specifieke kennis over de ziekte en de laatste ontwikkelingen in de oncologie, de medische behandelingen en de korte- en langetermijngevolgen ervan. Ik ben opgeleid om de oncologische patiënt adequaat te begeleiden op psychosociaal vlak tijdens deze ingrijpende ziekte. 

Ik wil graag kankerpatiënten ondersteunen, trainen en coachen met een persoonlijk zorgplan tijdens alle fases van de ziekte. 

Door goed naar de hulpvraag te luisteren, stel ik een persoonlijk behandelplan voor. Ik stem het plan af op de wensen, klachten en beperkingen van de patiënt, maar ook op de fase van de ziekte waarin hij/zij zich bevindt. Onderdeel van dit plan kan zijn:

 • Een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren tijdens de chemotherapie of juist ná de kankerbehandeling
 • Een reeks massages ter verlichting van de pijn
 • Ademhalingsoefeningen om benauwdheid te verminderen

Ik kan ook advies geven over een goede lig- en zithouding wat pijn en benauwdheid kan verlichten. 

Ik ben de laatste jaren actief geweest om het Netwerk Oncologie op te zetten in de regio Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland. Dit zelfstandig netwerk heeft als doel zo optimaal mogelijk zorg dicht in de buurt van de oncologiepatiënt te bieden. 

Ik vind het erg belangrijk dat patiënten zich bij mij veilig en gehoord voelen. Vanuit mijn ambitie en enthousiasme ben ik zeer gedreven in het begeleiden van (oncologie)patiënten. 

U kunt mij bereiken op 072 - 511 77 99 of edine@fysiotherapieoudegracht.nl